Misyon & Vizyon

MİSYON

Nitelikli iş gücü yaratılmasına katkı sağlamak amacıyla mesleğini belgelendirmek isteyenlerin ihtiyacını karşılamaya yönelik; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan ulusal yeterlilikler çerçevesinde ve TS EN ISO 17024 Standardına uygun bir şekilde adil, tarafsız, eşit ve şeffaflık ilkeleri ile hizmet vererek tüm esnaf ve sanatkarın mesleklerini belgelemektir.
Bunu yaparken de tüm adaylara; fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde, itiraz ve şikâyetlere açık bir sistem içerisinde, kalite güvencesi sağlanan, iç doğrulaması yapılan, iş sağlığı ve güvenliği sağlanan, sürekli gelişime açık ve kötüye kullanımları engelleyen bir şekilde belgelendirme hizmeti sunmaktadır.

VİZYON

Sürekli iyileşmeye ve gelişmeye dayalı sistematik ve etik kuralları esas alan bir hizmet anlayışı ile “nitelikli ve belgeli iş gücü” nü arttırmaya yönelik bir belgelendirme merkezi olmak ve bu hizmeti verirken kurumsal istikrarını sürdürmektir. Hizmet anlayışımızda tüm adaylara; fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde, itiraz ve şikâyetlere açık bir sistem içerisinde, kalite güvencesi sağlanan, iç doğrulaması yapılan, iş sağlığı ve güvenliği sağlanan, sürekli gelişime açık ve kötüye kullanımları engelleyen bir şekilde belgelendirme hizmeti sunmaktadır.


Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi
İESOB | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından kurulan bir iktisadi işletme olup, MYK mevzuatı çerçevesinde sınav ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

USTA Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi
İsmet Kaptan Mah. Şevket Özçelik Sk.59 514
Konak/İZMİR
Türkiye
+90 (232) 482 11 65
+90( 232) 482 11 65
bilgi@iesob.org.tr