Kurumsal

Kurumsal

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bağlı İESOB Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi 2016 yılında kurulmuştur. Usta’nın yapısı ve işleyişi, akreditasyon standartlarını ve yerel yasal şartları en etkin karşılayacak şekilde oluşturulmuştur. Kuruluşumuz tüm faaliyetlerinde Tarafsızlık, Yeterlilik, Sorumluluk, Açıklık, Gizlilik ve Şikâyetlerin çözümlenmesi prensiplerini ilke edinmiştir. İşletmemiz, prensipleri doğrultusunda Belgelendirmenin, bağımsız ve tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden, güçlü ekibi ile Türkiye'nin önde gelen kuruluşları arasında yer almayı ve daima müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı hedeflemektedir.

MİSYON

Nitelikli iş gücü yaratılmasına katkı sağlamak amacıyla mesleğini belgelendirmek isteyenlerin ihtiyacını karşılamaya yönelik; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan ulusal yeterlilikler çerçevesinde ve TS EN ISO 17024 Standardına uygun bir şekilde adil, tarafsız, eşit ve şeffaflık ilkeleri ile hizmet vererek, tüm esnaf - sanatkarlarla yanlarında çalışanların ve mesleğini belgelendirmek isteyenlerin mesleki belgelendirme taleplerini karşılamaktır.

VİZYON

Sürekli iyileşmeye ve gelişmeye dayalı sistematik ve etik kuralları esas alan bir hizmet anlayışı ile “nitelikli ve belgeli iş gücü” nü arttırmaya yönelik bir belgelendirme merkezi olmak ve bu yönde kurumsal istikrarını sürdürmektir.

KALİTE POLİTİKASI

Sürekli iyileşme ve gelişmeye odaklanmış, çalışma kültürümüzü özümsemiş tüm çalışanlarımızın katılımı ve yönetimin desteğiyle Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış yeterlilikler için adil, tarafsız, güvenilir, erişilebilir ve her türlü ayrımcılıktan uzak bir belgelendirme hizmeti sunmak ve kalite güvencesinin sağlanabilmesi için aşağıda belirtilen temel politikaların tavizsiz bir şekilde uygulanması öngörülmüştür.

• TS EN ISO/IEC 17024 standardının gereklilikleri her zaman yerine getirilecektir.

• Başvuru sahipleri ve adaylara Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış yeterlilikler için tarafsız, adil, şeffaf hizmet ve değerlendirme imkânına erişim sağlanacaktır.

• Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkilendirme kriterlerine uygunluğun sürekliliği sağlanacaktır.

• Gizlilik, dürüstlük, bağımsızlık, güvenilirlik, objektiflik ve tarafsız muamele konularını etkileyebilecek ticari ya da başka türden hiçbir duruma izin verilmeyecektir.

• Çıkar çatışması ile ilgili risk analizi yaparak, çıkar çatışmalarını yönetecek, tarafsız, bağımsız, objektif personel belgelendirme hizmeti verilecektir.

• Bütün başvuru sahipleri ve adaylar aynı değerlendirme ve gizlilik şartlarına tabi tutulacaktır.

• Belgelendirme için gerekli teknik şartlar belirlenerek bu nitelikleri taşıyan başvurma isteğindeki herkesin ulaşabilmesi sağlanacaktır. Hizmetlere ulaşma imkânı, başvuran kişinin veya kuruluşun büyüklüğüne veya işletme yapısına bağlı olmayacak, herkes hizmetlere eşit olarak ulaşabilecektir.

• Tarafsızlığa zarar getirecek hiçbir faaliyette bulunulmayacaktır.

• Belgelendirme talebinde bulunan başvuru sahiplerine ayırımcılık yapılmayacak; belgelendirme hizmetlerine ulaşılması engellenmeyecek, belgelendirme işlemleri özellikle yavaşlatılmayacak veya haksız yere hızlandırılmayacaktır.

• İtiraz ve şikâyetler, mümkün olan en kısa süre içerisinde, gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılarak mutlaka cevaplandırılacaktır.

• Başvuru sürecinden başlayarak her kişinin İş Sağlığı Ve Güvenliği önlemleri her aşamada alınacaktır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MYK web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

Ulusal yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.

“İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği İESOB Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi, 28.09.2017 tarihinde AB-181-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 27.12.2017 tarihinde YB-0120 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamıştır.

MYK Yetki Belgesi için tıklayınız.

MİSYON

Nitelikli iş gücü yaratılmasına katkı sağlamak amacıyla mesleğini belgelendirmek isteyenlerin ihtiyacını karşılamaya yönelik; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan ulusal yeterlilikler çerçevesinde ve TS EN ISO 17024 Standardına uygun bir şekilde adil, tarafsız, eşit ve şeffaflık ilkeleri ile hizmet vererek tüm esnaf ve sanatkarın mesleklerini belgelemektir.
Bunu yaparken de tüm adaylara; fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde, itiraz ve şikâyetlere açık bir sistem içerisinde, kalite güvencesi sağlanan, iç doğrulaması yapılan, iş sağlığı ve güvenliği sağlanan, sürekli gelişime açık ve kötüye kullanımları engelleyen bir şekilde belgelendirme hizmeti sunmaktadır.

VİZYON

Sürekli iyileşmeye ve gelişmeye dayalı sistematik ve etik kuralları esas alan bir hizmet anlayışı ile “nitelikli ve belgeli iş gücü” nü arttırmaya yönelik bir belgelendirme merkezi olmak ve bu hizmeti verirken kurumsal istikrarını sürdürmektir. Hizmet anlayışımızda tüm adaylara; fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde, itiraz ve şikâyetlere açık bir sistem içerisinde, kalite güvencesi sağlanan, iç doğrulaması yapılan, iş sağlığı ve güvenliği sağlanan, sürekli gelişime açık ve kötüye kullanımları engelleyen bir şekilde belgelendirme hizmeti sunmaktadır.

KALİTE POLİTİKASI

Sürekli iyileşme ve gelişme odaklı, tüm çalışanlarımızın katılımı ve yönetimin desteği ile kalite güvencesi sağlanmış bir belgelendirme hizmeti sunmak için aşağıda belirtilen temel politikalar tavizsiz bir şekilde uygulanacaktır.

 • Tüm adaylar için adil, tarafsız, güvenilir, erişilebilir, iş sağlığı ve güvenliği sağlanan ve her türlü ayrımcılıktan ve kötüye kullanımdan uzak, iç doğrulaması yapılan, kalite güvencesi sağlanmış bir belgelendirme hizmeti verilecektir.
 • TS EN ISO/IEC 17024 standardının gereklilikleri her zaman yerine getirilecektir.
 • Başvuru sahipleri ve adaylara Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış yeterlilikler için tarafsız, adil, şeffaf hizmet ve değerlendirme imkanına erişim sağlanacaktır.
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkilendirme kriterlerine uygunluğun devamı sağlanacaktır.
 • Gizlilik, dürüstlük, bağımsızlık, güvenilirlik, objektiflik ve tarafsız muamele hususlarını etkileyebilecek ticari türden ya da başka türden hiçbir duruma izin verilmeyecektir.
 • Çıkar çatışması ile ilgili risk analizi yaparak, çıkar çatışmalarını yönetecek, tarafsız, bağımsız, objektif personel belgelendirme hizmeti verecektir.
 • Bütün başvuru sahipleri ve adaylar aynı değerlendirme ve gizlilik şartlarına tabi tutulacaktır.
 • Belgelendirme için gerekli teknik şartlar belirlenerek başvurma isteğindeki herkesin ulaşabilmesi sağlanacaktır. Hizmetlere ulaşma imkanı, başvuran kişinin veya kuruluşun büyüklüğüne veya şirket yapısına bağlı olmayacak, herkes hizmetlere eşit olarak ulaşabilecektir.
 • Tarafsızlığına zarar getirecek hiçbir faaliyette bulunmayacaktır.
 • Belgelendirme talebinde bulunan başvuru sahipleri ve adaylara ayırımcılık yapılmayacak; belgelendirme hizmetlerine ulaşılması engellenmeyecek, belgelendirme işlemleri özellikle yavaşlatılmayacak veya haksız yere hızlandırılmayacaktır.
 • İtiraz ve şikayetler, mümkün olan en kısa süre içerisinde, gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılarak mutlaka cevaplandırılacaktır.
 • Başvuru sürecinden başlayarak her kişinin İş Sağlığı Ve Güvenliği önlemleri her aşamada alınacaktır.
 • Hizmet mükemmelliğine ulaşabilmek amacıyla, dış ve iç denetime açık yürütülen faaliyetler ile ilgili tarafların katıldığı sürekli iyileştirme için her türlü metot geliştirilecektir.

İzmir Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği İESOB Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi (USTA) Üst yönetimi olarak görev aldığımız sürece;

• USTA’ nın TS EN ISO/IEC 17024 standardına, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mevzuatına, usul ve yöntemlere uygun bir biçimde çalışacağımızı,

• USTA' nın tüm bölümleri ile olan ilişkilerimde, belgelendirme ve inceleme hizmeti verilen tüm kuruluşlara veya kişilere karşı tarafsızlığımı ve bağımsızlığımı koruyacağımızı,

• USTA yönetimi olarak, Belgelendirme hizmetlerinde görev alan hiçbir personeli ve komiteleri, çıkar çakışması ve/veya çatışması sürecinde olumlu veya olumsuz olarak etkilemeyeceğimi ve her nereden gelirse gelsin hiçbir baskının kararlarımı etkilemesine izin vermeyeceğimizi,

• USTA’ nın Sınav ve Belgelendirme faaliyetlerindeki tüm süreçlerinde taraflara objektif ve tarafsız yaklaşım sergileyerek gerekli tüm önlemleri alacağıma, eşit ve adil davranacağımızı,

• Sınav ve belgelendirme hizmetlerine herkesin eşit ve adil olarak kolay bir şekilde ulaşmasını ve faydalanmasını sağlayacağımızı,

• USTA' ya belge talebinde bulunan personel ile geçmişte ve/veya hali hazırda ticari, menfaat veya akrabalık ilişkileri içinde bulunmam durumunda (üye, akraba, arkadaş vs.) belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında müdahil olmayacağımızı,

• Belgelendirmeye ait uygunluk değerlendirmelerinde ilgili standart veya dokümanların gerektirdiği tüm kurallara uyacağımızı,

• USTA’ nın Belgelendirme faaliyetlerinin tüm aşamasında kişilerden elde edilen bilgi ve belgelerin gizliliğini ve güvenliğini ilgili mevzuatlar çerçevesinde sağlayacağımızı,

• Sınav ve belgelendirme faaliyetleri için gereken altyapı, personel ve mali kaynakların sağlanacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

 1. AMAÇ

USTA Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yapılan itirazların ve şikayetlerin değerlendirilerek sonuçlandırılması amacıyla yapılacak çalışmalar için usul ve esasları belirlemektir.

 1. KAPSAM

Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki itirazlar, şikayetler ve bu itiraz ve şikayetlerin değerlendirilmesi için yapılan tüm faaliyetleri kapsar.

 1. SORUMLULAR

İktisadi İşletme Müdürü

Sınav Hizmetleri Sorumlusu

Belge Karar Alıcısı

Değerlendirici

İtiraz ve Şikayet Komitesi

Kalite Yönetim Temsilcisi

4.İLGİLİ DOKÜMANLAR

TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar

Kalite El Kitabı

Kayıtların Kontrolü Prosedürü

Yönetimin Gözden Geçirilmesi Prosedürü

 1. KAYITLAR

İtiraz Takip Formu

Şikayet Takip Formu

Görev Tanımı

Gizlilik, Tarafsızlık ve Bağımsızlık Taahhütnamesi Formu

 1. TANIMLAR

6.1. Genel

TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar standardı ve USTA Kalite El Kitabında verilen tanımlar bu prosedür için de geçerlidir.

6.2 Diğer Tanımlar

USTA     : Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi

İtiraz      : Başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş bir kişinin, USTA tarafından personel belgelendirmeyle ilgili olarak alınan olumsuz bir kararın (belgenin askıya alınması, iptali, gözetime yönelik kararlar, yeniden belgelendirme vb.) tekrar dikkate alınması ya da belgelendirme sınavı soruları ve/veya sınav sonuçlarının yeniden değerlendirilmesi yönündeki talebini.

Şikayet   : Bir kişi veya kuruluşun, USTA’ nın itiraza konu olan faaliyetleri haricindeki faaliyetleri veya USTA tarafından belgelendirilmiş kişilerin faaliyetlerine yönelik olarak memnuniyetsizliklerini bildiren ve cevaplandırılması gereken taleplerini, ifade eder.

 1. UYGULAMA

7.1 İtiraz ve Şikayet Komitesi

İtiraz ve şikayetlerin değerlendirilmesi amacıyla bir İtiraz ve Şikayet Komitesi kurulur. Komite en az üç kişiden oluşur. Komite üyelerinin ataması İktisadi İşletme Müdürü yada Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Üyelerin kendi istekleri ile çekilmeleri halinde veya mücbir sebeplerle bu süre sona ermeden yeni üye atanabilir. İtiraz ve şikayet komitesi üyelerine ilişkin asgari nitelikler ve yetki ve sorumlulukları Görev Tanımında belirtilir.

Komite üyelerinin görev ve sorumlulukları ile atama yazıları; komite üyelerine bildirilerek Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesini doldurmaları istenir. İmzalanan taahhütler komite üyesi olarak çalışacağına dair belge niteliğindedir. Bu taahhüt teslim alınmadan üyeler komitedeki görevlerine başlayamazlar. Kalite Yönetim Temsilcisi komite üyeleri için birer takip dosyası oluşturur ve üyelere ilişkin tüm dokümantasyon bu dosyalarda takip edilir.

Komite üyeleri değerlendirme yaptıkları hususlarda çıkar çatışması oluştuğunu fark ederlerse durumu beyan ederek değerlendirmeden imtina ederler. Komite üyeleri müdahil oldukları faaliyetlere ilişkin şikayet veya itirazların değerlendirilmesinde de bulunamaz. Bu durumlarda sadece çıkar çatışmasının oluştuğu konu için geçici bir üye atanarak süreç tamamlanır.

7.2 İtiraz ve Şikayetlerin Alınması

İtiraz ve şikayetler web sitesinden veya yazılı olarak yapılabilir ve USTA tarafından kayıt altına alınır.

İtirazlar, itiraza konu kararın kişiye yazılı / web sitesi üzerinden veya elektronik posta ile bildiriminden itibaren 10 işgünü içerisinde yapılmalıdır. Şikayetler için süre sınırlaması bulunmamaktadır. Yapılan itiraz veya şikayetin USTA ile ilgisi bulunmadığı tespit edilirse, kişiye ilgili husus bildirilir.

Şikayetler için şikayet sahibi ve şikayetin içeriğine ilişkin bilgiler gizli tutulur.

7.3 İtirazların Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması

Sınav değerlendirme sonucuna itiraz olması halinde; Sınav hizmetleri sorumlusu, itiraz eline ulaştıktan sonra karara konu olan değerlendirmeyi yapan değerlendirici ile değerlendirme yapar ve itiraz sahibi ile görüşmesini sağlar. İtiraz sahibi ilk görüşme sonucunda halen itirazını sürdürürse, Sınav Hizmetleri Sorumlusu tarafından KYT ile bir görüşme ayarlanır. Gerekli dokümantasyon takibi KYT tarafından yapılır. Bu görüşme sonucunda da itiraz sahibi itirazını sürdürürse konu İtiraz ve Şikayet Komitesine sunulur. Diğer hususlarda itiraz olması halinde, itiraz kayda alınarak KYT tarafından doğrudan İtiraz ve Şikayet Komitesine sunulur.

İtirazın aynı sınavlarda yer alan diğer kişilerin belgelendirme kararını etkileyebileceği hallerde komite Sınav Hizmetleri Sorumlusundan yürütmenin durdurulmasını talep edebilir. Bu durumda ilgili sınava ilişkin belgelendirme süreci komitenin değerlendirmesi sonuçlanmadan tamamlanamaz.

Komite kararları çoğunlukla alınır. Komite değerlendirmesini tamamlayarak sonucu Sınav Hizmetleri Sorumlusuna gönderir. Sınav Hizmetleri Sorumlusu komite kararı uyarınca gerekli tedbiri alır. Konunun belgelendirme kararını etkilemesi halinde, husus Belgelendirme Karar Alıcısına iletilerek gerekli tedbir alınır.

İtirazlar kayıt tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde sonuçlandırılır ve kişinin talebine uygun olarak yazılı veya elektronik posta ile itiraz sahibine bilgilendirme yapılır. Tüm süreçler İtiraz Takip Formuna işlenerek kaydedilir. Elektronik olarak gelen şikayetler yada itirazlar elektronik ortamda otomatik olarak takip formuna da kaydedilir.

İtirazlara ilişkin tüm dokümantasyonun bir kopyası ayrıca dosyalanır ve değerlendirilmek üzere ilgili dönem için Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısında gündeme alınır.

7.4 Şikayetlerin Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması

İtiraza konu olamayacak her türlü başvuru şikayet olarak kaydedilir. KYT tarafından gerekli soruşturma yapılır ve dokümanlar İtiraz ve Şikayet Komitesine sunulur.

Şikayetin belgelendirme kararını etkileyebileceği hallerde, komite, Sınav Hizmetleri Sorumlusundan yürütmenin durdurulmasını talep edebilir. Bu durumda şikayetin ilgili olduğu sınava ilişkin belgelendirme süreci komitenin değerlendirmesi sonuçlanmadan tamamlanamaz.

Komite gerekli hallerde alt komisyon kurulmasını veya inceleme yapmak üzere bir kişinin görevlendirilmesini talep edebilir.

Şikayete ilişkin incelemelerini yaparak karar alır. Aldığı kararlar şikayetin ilgili olduğu konuya göre İktisadi İşletme Müdürüne gönderilir ve ilgili yönetici karara uygun şekilde gerekli tedbiri alır.

Şikayetlerin kayıt tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılması esastır. Mücbir sebeplerle süre uzatımı gereken haller ortaya çıkarsa şikayet sahibine bu konuda bilgilendirme yapılır. Şikayet sonuçları, şikayet sahibinin talebine uygun olarak, yazılı veya eposta olarak ilgili kişiye bildirilir.

Tüm süreçler Şikayet Takip Formuna işlenerek kaydedilir. Şikayetlere ilişkin tüm dokümantasyonun bir kopyası ayrıca dosyalanır ve değerlendirilmek üzere ilgili dönem için Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısında gündeme alınır.

USTA BELGELENDİRME tarafından yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara ilgili ulusal yeterliliklerde “Mesleki Yeterlilik Belgesi” verilmektedir.
USTA Belgelendirme tarafından belgelendirilmiş personel veya bu kişileri istihdam eden kurum/kuruluşlar, basılı ve elektronik ortamda, reklamlarında, tanıtım faaliyetlerinde USTA logosunu kullanabilirler. USTA logosu sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir. Kartvizitlerde veya ürün üzerinde kullanılamaz. USTA logosu kullanan belgelendirilmiş personel ve çalıştıkları kuruluşlar tüm kuralları kabul etmiş sayılır. USTA logosunu kullanan belgelendirilmiş personel TÜRKAK ve MYK tarafından ilan edilmiş şartlara da uymakla yükümlüdür.
Personel belgelendirme faaliyetleri sonucunda verilen MYK belgesi sadece belge sahibi tarafından belge geçerlilik süresi boyunca kullanılabilir. Belgenin haksız ve yanlış kullanılmasından doğan sonuçlar  kişinin sorumluluğundadır.

USTA Logosunun Uygunsuz Kullanımı : Belgelendirilmiş personel veya bu kişileri çalıştıran kuruluşlar ilgili bu hükümlere uygun hareket etmekle mükelleftir. Aykırı hareket eden kişiler USTA tarafından uyarılır. Uyarıya rağmen uygunsuz kullanıma devam eden kişilerin belgeleri iptal edilir. Gerekli hallerde hukuki süreçler takip edilir.
“İESOB”, “USTA” “USTA BELGELENDİRME” logo ve marka kullanımı izin verilenden farklı bir şekilde veya izinsiz kullandığının saptanması durumunda  da konu ile ilgili yasal süreç başlatılır.

MYK ve TÜRKAK Markasının Kullanımı:  MYK ve TÜRKAK markaları kuruluşların kendi usul ve esaslarına uygun kullanılır.

İesob Usta Belgelndirme Sınav Merkezi İktsiadi İşletmesi (Usta Belgelendirme) olarak kişisel verilerinizin korunması ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında veri sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

Aydınlatma Metnini Görmek için Lütfen Tıklayınız  

 

Mesleki Yeterlilik Sertifika Programlarımıza göre belirlenen teorik ve performans sınavları fiyat tarifesini programların yanındaki ve altındaki fiyat açıklamalarında bulabilirsiniz. Sınav ücretinin yatırılacağı hesap bilgileri ise şu şekildedir;

İş Bankası Yenigün / İzmir Şubesi Hesap No: 3413 - 1532837 IBAN: TR38 0006 4000 0013 4131 5328 37

Değerli Adaylar;

Ülke olarak sıkıntılı günler geçirdiğimiz Covid-19 salgını sürecinde sizlerin ve toplumun sağlığını her şeyden önce tutuyoruz.

İESOB USTA BELGELENDİRME olarak sınav ve belgelendirme faaliyetlilerini sağlıklı, güvenli, adil ve kaliteden ödün vermeden en iyi şekilde yapabilmek adına bir dizi tedbirler aldık. Bu tedbirlere uymanız hepimizin sağlığı için büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda bizler;

 • Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların yaptığı bilgilendirmeleri düzenli olarak takip ediyor ve alınan tedbirlerimizi sürekli gözden geçiriyoruz.
 • Hem ofis ortamımızda hem de sınav alanlarımızda tüm hijyenik kuralları uyguluyoruz,
 • Sınav alanlarımız ile kullanacağınız makine ve ekipmanları siz gelmeden önce dezenfekte ediyoruz.

Sizlerden de bazı kurallara uymanızı istiyoruz;

 • Sınav öncesi bilgilendirmelerimizi iyice anlayınız ve uygulayınız, sizden isteyeceğimiz beyanları tam ve eksiksiz doldurunuz.
 • Sınav esnasında, görevli arkadaşlarımızın aktaracağı kurallara uyunuz.
 • Sosyal mesafenizi koruyunuz (en az 1,5 m) ve kimseyle tokalaşmayınız.
 • Sınav alanını girişine yerleştirdiğimiz dezenfektan ile ilk önce ellerinizi dezenfekte ediniz ve ellerinizi yüzünüz ile temas ettirmekten kaçınınız.
 • Çalışma arkadaşlarımız tarafından verilen maske, eldiven, yüz siperliği gibi kişisel koruyucu donanımlarınızı takınız ve sınav süreciniz bitinceye kadar çıkartmayınız.
 • Sınav süresince bekleme alanının dışına çıkmayınız.
 • Sınav öncesi hem sizin hem de diğer adayların sağlığı için ateşiniz ölçülmektedir. Yüksek ateşiniz olması durumunda (37.5 derece ve üstü) sınava alınamamaktasınız. Böyle bir durumla karşılaşmanız durumunda endişe etmenize gerek yok, sınav hakkınız yanmayacaktır. Uygun şartları taşımanız durumunda tekrar sınava girebileceksiniz.
 • Sınav anında öksürük, nefes darlığı gibi şikâyetleriniz olması durumunda görevli arkadaşlarımıza bildiriniz. Bu tür bir durumla karşılaşmanız durumunda sınav hakkınız yanmayacaktır.
 • Sınavınızın bitiminden sonraki 14 gün içinde Covid-19 testinin pozitif çıkması durumunda bize bilgi veriniz. Böylece hastalığın yayılımını kontrol altına almayı sağlamış olacağız.
 • Sınav bitiminde size verilen kişisel koruyucu donanımları sınav alanında bulunan tıbbi atık kutusuna atınız.

Kurallara uymanız hem sizin hem de diğer adayların sağlığı için çok önemlidir. Üzülerek belirtiyoruz ki kurallara uymadığınız takdirde sınavınız iptal edilecektir. İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü durumun en iyi şekilde yönetilebilmesi için herkesin büyük bir özveri ile bu tedbirlere uyması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sağlıklı günler.


Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi
İESOB | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından kurulan bir iktisadi işletme olup, MYK mevzuatı çerçevesinde sınav ve belgelendirme hizmeti vermektedir.

USTA Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi
İsmet Kaptan Mah. Şevket Özçelik Sk.59 514
Konak/İZMİR
Türkiye
+90 (232) 482 11 65
+90( 232) 482 11 65
bilgi@iesob.org.tr